Sunday, August 29, 2010

PRE TEST ANIMALIA

SOAL ANIMALIA

1. Hama tanaman padi disebabkan oleh serangga wereng yang bisa dilihat pada gambar

Serangga diatas tergolong dalam ordo
a. Hemiptera
b. Orthoptera
c. Diptera
d. Isoptera
e. Coleoptera

2. Suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mempunyai rangka, bersegmensegmen, dan hidup di air tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut hewan itu dapat
digolongkan ke dalam filum ....
a. Coelenterata
b. Mollusca
c. Platyhelminthes
d. Arthropoda
e. Annelida

3. Tubuh bersegmen dan bulat memanjang, kepala dimulai adanya suatu tonjolan, seluruh tubuh diliputi oleh rambut dan tiap segmen mempunyai sepasang parapodia,
adalah ciri-ciri ....
a. Oligochaeta
b. Nematoda
c. Polychaeta
d. Cestoda
e. Hirudinea

4. Perhatikan gambar ini
Bentuk medusa seperti pada gambar merupakan binatang terlihat lunak yang hidup di lautan dan termasuk dalam
golongan ....
a. Mollusca
b. Coelenterata
c. Echinodermata
d. Chordata
e. Porifera

5. Taksa hewan di bawah ini hanya dapat kita jumpai di ekosistem laut ....
a. Crustacea
b. Gastropoda
c. Porifera
d. Arthtropoda
e. Annelida

6. Karakter di bawah ini yang tidak memberikan ciri dari Mollusca adalah ....
a. bermantel
b. larva trochopore
c. perkembangan teratur
d. pembelahan spiral
e. memiliki radula

7. Cacing tanah, Nereis diklasifikasikan ke dalam Annelida karena cacing tersebut memiliki ....
a. setae, proboscis, sistem sirkulasi tertutup, ganglion anterior
b. parapodia, sepasang nephridia pada setiap segmen tubuh, sistem sirkulasi terbuka
c. ganglion dorsal, tubuhnya tersegmentasi, ganglion dorsal, sistem sirkulasi tertutup
d. sepasang nephridia pada setiap segmen tubuh, sistem sirkulasi tertutup, gamglion ventral
e. setae, parapodia, sepasang nephridia pada setiap segmen tubuh, system sirkulasi tertutup

8. Dua ekor siput yang termasuk dalam kelas yang sama kemungkinan juga ....
a. pada ordo yang sama
b. pada familia yang sama
c. speciesnya sama
d. pada filum yang sama
e. pada genus yang sama

9. Suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mempunyai rangka, bersegmensegmen dan hidup di air tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut hewan itu dapat kita golongkan ke dalam filum ....
a. Coelenterata
b. Mollusca
c. Platyhelminthes
d. Arthropoda
e. Annelida

10. Di antara serangga-serangga di bawah ini yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosa sempurna adalah .....
a. kecoak (Periplaneta Americana)
b. lalat rumah (Musca domestica)
c. wereng (Nilaparva lugens)
d. kutu kepala (Pediculus capitis)
e. capung kuning (Pantala flavescens)

11. Terbentuknya hewan-hewan di muka bumi ini dimulai dari zigot bersel satu. Selanjutnya mengalami perkembangan menjadi banyak sel. Urutan perkembangan golongan hewan dari satu sel menjadi banyak sel adalah ....
a. Porifera – Protozoa – Coelenterata – Mamalia
b. Coelenterata – Porifera – Mamalia – Protozoa
c. Protozoa – Porifera – Coelenterata – Mamalia
d. Porifera – Coelenterata – Mamalia – Protozoa
e. Mamalia – Porifera – Coelenterata – Protozoa

12. Kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang (avertebrata) terdiri atas filum -filum sebagai berikut, kecuali ....
a. Plathyhelminthes
b. Annelida
c. Coelenterata
d. Gastropoda
e. Nemathelminthes

13. Hewan Hydra, tubuhnya tersusun atas dua lapisan kulit, di antara kedua lapisan kulit itu terdapat rongga yang berisi bahan seperti jeli yang disebut mesoglea.
Terlihat pada gambar, yaitu pada keterangan nomor ....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

14. Cacing Plathyhelminthes merupakan cacing pipih, karena cacing ini belum mempunyai rongga tubuh dan bentuknya pipih seperti pita. Beberapa contoh dari kelas cacing pipih tersebut adalah seperti berikut, kecuali ....
a. Ascaris lumbricoides
b. Taenia solium
c. Planaria
d. Schystosoma japonicum
e. Fasciola hepatica

15. Kelompok cacing dari filum Annelida dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ada tidaknya rambut/seta. Contoh cacing yang tidak mempunyai rambut/seta adalah cacing ....
a. tanah
b. wawo
c. lintah
d. kremi
e. palolo

16. Hewan dari golongan Mollusca merupakan hewan yang bertubuh lunak, jenis hewan ini menempati filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda, yang terbagi dalam kelas-kelas berikut, kecuali ....
a. Amphinura
b. Gastropoda
c. Crinoidea
d. Pelecypoda
e. Asteriodea

17. Echinodermata artinya hewan berkulit duri. Kelas dari filum tersebut yang memiliki ciri-ciri bentuknya seperti binatang, bagian bawah ada mulutnya, dan terdapat anus di bagian permukaan atas, terdapat duri-duri pendek dan bagian ujung lengan terdapat bintik mata adalah ....
a. Echinoidea
b. Crinoidea
c. Asteroidea
d. Ophiuroidea
e. Gastropoda

18. Kelas dari filum Arthropoda antara lain heksapoda. Disebut demikian karena mempunyai kaki berjumlah 6, contohnya ....
a. lalat rumah
b. laba-laba
c. kepiting
d. keluwing
e. kalajengking

19. Ciri-ciri dari ordo Insekta yang memiliki 2 pasang sayap. Sayap depan tebal dan sayap belakang tipis, tipe mulutnya menusuk dan mengisap, serta metamorfosis tak sempurna adalah ....
a. lalat rumah
b. nyamuk
c. walang sangit
d. kecoa
e. capung

20. Semua anggota kelompok Cephalopoda berikut memiliki sifon yang berfungsi sebagai alat untuk menyemprotkan air dan kantong tinta yang mengandung pigmen melanin yang berfungsi untuk menghindar musuh, kecuali ....
a. loligo
b. oktopus
c. sepia
d. nautilus
e. sotong

21. Cacing planaria sering digunakan sebagai indikator biologis, yaitu apabila dalam suatu perairan banyak terdapat banyak cacing ini, berarti airnya belum tercemar. Planaria termasuk dalam kelas ...
a. Serkaria
b. Turbellaria
c. Bipinnaria
d. Physalia
e. Trematoda

22. Vertebrata merupakan suatu anak filum dari hewan yang memiliki sumbu saraf atau otak dengan tubuh yang dilengkapi oleh rangka dalam anggota vertebrata tersebut adalah ....
a. Pisces – Amphibia – Insekta – Reptilia
b. Pisces – Aves – Reptilia – Insekta
c. Amphibia – Aves – Pisces – Insekta
d. Aves – Pisces – Reptilia – Mamalia
e. Reptilia – Pisces – Aves

23. Kelas Agnatha memiliki ciri-ciri, yaitu tidak berahang dan memiliki tulang rawan, contoh ikan dari kelas ini adalah ikan ....
a. paus
b. lamprey
c. gurami
d. mas
e. arwana

24. Hewan yang masuk dalam dalam kelompok Amphibia memiliki tempat hidup bisa di darat dan di air. Hewan berikut yang bukan termasuk hewan kelompok Amphibia adalah ....
a. penyu
b. katak sawah
c. bangkong
d. buaya
e. bancet

25. Perhatikan gambar di bawah ini !
Gambar tersebut memperlihatkan hewan pada anggota Myriapoda yang sering dikenal dengan kelompok chillopod yaitu ....
a. lipan
b. kelabang
c. keluwing
d. kalajengking
e. lintah

26. Fungsi lidah parut pada bekicot adalah untuk ….
a. menggigit mangsa
b. memotong daun-daunan
c. menggigit pasangannya
d. membasahi makanan
e. membasahi tanah

27. Di bawah ini yang termasuk cacing pipih adalah ....
a. Planaria sp.
b. Ascaris Lumbricoides
c. Oxyuris vermicularis
d. Nereis sp.
e. Lumbricus terestris

28. Cacing yang berparasit dalam usus besar manusia adalah ....
a. Planaria sp.
b. Ascaris Lumbricoides
c. Oxyuris vermicularis
d. Nereis sp.
e. Lumbricus terestris

29. Anemon laut pada gambar termasuk dalam filum ....


a. Coelenterata
b. Mollusca
c. Porifera
d. Echinodermata
e. Annelida

30. Fungsi kedua antena yang terdapat pada bagian kepala siput adalah untuk ….
a. menangkap mangsa dan membau
b. menangkap mangsa dan sebagai penglihat
c. meraba dan membau
d. meraba dan sebagai penglihat
e. menangkap mangsa dan meraba

31. Perhastikan gambar ini

Heewan diatas melakukan pembuahan secara ....
a. internal
b. saluran telur
c. dalam tubuh
d. rahim
e. eksternal

32. Fungsi lidah parut pada bekicot adalah untuk ….
a. menggigit mangsa
b. memotong daun-daunan
c. menggigit pasangannya
d. membasahi makanan
e. membasahi tanah

33. Di bawah ini yang termasuk cacing pipih adalah ....
a. Planaria sp.
b. Ascaris Lumbricoides
c. Oxyuris vermicularis
d. Nereis sp.
e. Lumbricus terestris

34. Cacing yang berparasit dalam usus besar manusia adalah ....
a. Planaria sp.
b. Ascaris Lumbricoides
c. Oxyuris vermicularis
d. Nereis sp.
e. Lumbricus terestris

35. Anemon laut termasuk dalam filum ....
a. Coelenterata
b. Mollusca
c. Porifera
d. Echinodermata
e. Annelida

36. Fungsi kedua antena yang terdapat pada bagian kepala siput adalah
untuk ….
a. menangkap mangsa dan membau
b. menangkap mangsa dan sebagai penglihat
c. meraba dan membau
d. meraba dan sebagai penglihat
e. menangkap mangsa dan meraba

37. Katak dan ikan melakukan pembuahan secara ....
a. internal
b. saluran telur
c. dalam tubuh
d. rahim
e. eksternal

TRY AGAIN

01. Suatu hewan memiliki ciri-ciri triploblastik aselomata dalam perkembangan embrionya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan ciri tersebut adalah ....
a. memiliki lapisan embrional ektoderm, mesoderm, dan endoderm
b. terdapat rongga yang membagi mesoderm menjadi dua bagian
c. terdapat rongga antara endoderm dan mesoderm
d. rongga tubuh yang terbentuk dinamakan rongga semu
e. struktur tubuh lebih kompleks daripada hewan diploblastik

02. Ciri-ciri invertebrata sebagai berikut:
1) tubuhnya simetris bilateral
2) diploblastik
3) memiliki rangka
4) pencernaan intraseluler
5) memiliki sistem saraf berupa sistem saraf diffuse
6) reproduksi aseksual dengan budding
Ciri filum Porifera adalah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 4, 5, dan 6
d. 1, 3, dan 5
e. 3, 4, dan 6

03. Klasifikasi Porifera menjadi tiga kelas, yaitu Hexactinellida, Demospongiae, dan Calcarea adalah berdasarkan ....
a. tipe saluran air
b. jenis habitat
c. jenis manggsa
d. cara reproduksi
e. bahan penyusun rangka

04. Reproduksi vegetatif Porifera dengan cara ...
a. konjugasi
b. membelah diri
c. membentuk tunas
d. fragmentasi
e. partenogenesis

05. Sel koanosit atau sel leher pada Porifera berhubungan dengan ....
a. adaptasi
b. transportasi
c. reproduksi
d. pencernaan intrasel
e. ekskresi

06. Ovum dan spermatozoid Porifera berasal dari sel ….
a. epitelium
b. paragaster
c. archeosit
d. porosit
e. koanosit

07. Spongia yang dapat digunakan sebagai spons mandi tergolong dalam kelas ....
a. Hexactinellida
b. Hyalospongiae
c. Demospongiae
d. Calcarea
e. Calcispongiae

08. Berikut ini adalah fungsi sistem saluran air Porifera, kecuali ....
a. transportasi
b. membantu menyebarkan larva
c. pemasukan O2
d. mengadakan gerak dari suatu tempat ke tempat lain
e. memperoleh makanan

09. Amoebosit pada Porifera berfungsi utuk ....
a. pelindung
b. saluran air
c. mengedarkan sari makanan
d. penopang tubuh
e. menangkap makanan dari spongosol

10. Salah satu contoh Porifera yang rangkanya tersusun dari silika adalah ....
a. Sycon
b. Leucosolenia
c. Spongia
d. Hippospongia
e. Euplectella

11. Coelenterata memiliki ciri-ciri berikut, kecuali ....
a. eumetazoa
b. diploblastik
c. berbentuk polip/medusa
d. memiliki gastrosol
e. hidup secara autotrof

12. Gastrovaskuler pada Coelenterata merupakan suatu sistem ....
a. peredaran darah
b. pencernaan makanan
c. saraf d. reproduksi
e. pernapasan

13. Pada daur hidup Aurelia sp stadium berenang bebas, memiliki silia dan tidak bertentakel dinamakan …
a. skifistoma
b. planula
c. strobila
d. medusa
e. efira

14. Alat penangkap mangsa pada Coelenterata ialah …
a. kepala
b. tentakel
c. mulut
d. gemula
e. antena

15. Sistem saraf Coelenterata adalah ….
a. sistem ganglion
b. sistem tangga tali
c. sistem difusi
d. sistem saraf tepi
e. bukan salah satu di atas

16. Coelenterata yang dapat menghasilkan kerangka luar dengan membentuk karang tergolong dalam kelas ....
a. Hydrozoa
b. Cnidaria
c. Scypozoa
d. Ctenophora
e. Anthozoa

17. Coelenterata di bawah ini hidup di laut, kecuali ....
a. hydra
b. obelia
c. anemon
d. aurelia
e. koral

18. Organisme laut yang paling banyak menghasilkan cangkang CaCO3 termasuk golongan ....
a. porifera
b. coelenterata
c. anthozoa
d. hydrozoa
e. scypozoa

19. Terdapat dua macam bentuk polip pada Obelia. Polip yang berfungsi untuk reproduksi disebut …. a. gonangium
b. tentakel
c. hydrant
d. gastrozoid
e. mesoglea

20. Sel epidermis Hydra yang beracun disebut ….
a. hypnotoksin
b. nematosis
c. knidoblas
d. spikula
e. pedicelaria

21. Karang laut (koral) dan anemon termasuk ke dalam kelas Anthozoa. Perbedaan kedua hewan ini adalah ….
a. anemon merupakan bentuk medusa dari ubur-ubur
b. anemon memiliki nematokist sedangkan hewan karang tidak memilikinya
c. hewan karang umumnya hidup dalam koloni sedangkan anemon hidup soliter
d. anemon memiliki alat yang digunakan untuk berpindah tempat juga pencernaan makanan
e. anemon hidup berkoloni

22. Sel api (flame cell) adalah alat ekskresi pada …
a. cacing hati
b. cacing tanah
c. lintah
d. belalang
e. cumi-cumi

23. Nematokist adalah alat untuk melumpuhkan mangsa yang digunakan oleh golongan …
a. protozoa
b. porifera
c. coelenterata
d. plathyhelminthes
e. annelida

24. Di bawah ini tertulis urutan-urutan yang berhubungan dengan daur hidup Taenia sp dari cacing Plathyhelminthes.
1) proglotid berembrio
2) telur fertil
3) heksakant
4) mirasidium
5) sistiserkus
6) redia
7) Taenia dewasa
8) sporokis
9) serkaria
10) Fasciola sp
Susunan daur hidup yang benar adalah ….
a. 1, 2, 3, dan 4
b. 2, 3, 4, dan 5
c. 1, 4, 6, dan 9
d. 3, 8, 9, dan 10
e. 1, 3, 5, dan 7

25. Di bawah ini tercantum 3 cacing pipih:
1) Fasciola hepatica
2) Taenia saginata
3) Taenia solium
Diantara ketiga cacing tersebut yang hidup pada Sapi adalah cacing pipih nomor ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 1 dan 2
e. 2 dan 3

26. Dalam siklus hidup Taenia saginata terdapat fase-fase:
1) heksakant
2) sistiserkus
3) telur
4) cacing pita dewasa
Dari fase tersebut yang hidup di dalam tubuh Sapi adalah fase ....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 1 dan 4
e. 1 dan 3

27. Cacing yang hidup dalam usus halus manusia serta dapat menyebabkan anemia adalah ....
a. Taenia saginata
b. Fasciola hepatica
c. Ascaris lumricoides
d. Ancylostoma duodenale
e. Chlonorchis sinensis

28. Seorang anak kecil sering menggaruk anusnya karena gatal dan oleh dokter diidentifikasi karena ada infeksi cacing. Cacing yang menginfeksi anak tersebut adalah ....
a. Ascaris lumbricoides
b. Oxyuris vermicularis
c. Wuchereria bancrofti
d. Ancylostoma duodenale
e. Chlonorchis sinensis

29. Salah satu cacing pipih yang parasit pada manusia adalah cacing pita (Taenia solium dan Taenia saginata). Cara yang paling efektif untuk menghindari infeksi cacing tersebut adalah …
a. selalu memakai alas kaki apabila masuk ke WC
b. mencuci tangan sebelum makan
c. tidak menggaruk anus yang gatal
d. menghindari tusukan nyamuk
e. memasak dengan matang daging yang dimakan

30. Anak-anak banyak yang mengalami infeksi cacing perut (Ascaris lumbricoides) karena cara penularan cacing ini adalah dengan cara ….
a. menembus pori-pori kulit
b. telur yang terbawa dari makanan atau minuman
c. daging yang dimasak tidak dengan baik
d. terbawa infeksi dari darah ibunya sejak lahir
e. terinfeksi melalui tusukan nyamuk

31. Suatu jenis cacing hidup sebagai parasit dalam tubuh manusia, pada suatu waktu tertentu akan berada dalam paru-paru dan memasuki tubuh manusia sebagai telur, yaitu ....
a. cacing hati
b. cacing pita
c. cacing tambang
d. cacing kremi
e. cacing usus

32. Seseorang yang sering makan daging Babi yang dimasak tidak secara sempurna dapat terinfeksi oleh cacing pita, sebab daging Babi mengandung ....
a. sistiserkus
b. proglotid
c. heksakant
d. skoleks
e. strobila

33. Para Nelayan yang suaka makan ikan yang dimasak setengah matang banyak yang terinfeksi cacing ....
a. Taenia saginata
b. Fasciola hepatica
c. Schistosoma sp
d. Fasciolopsis sp
e. Chlonorchis sinensis

34. Fasciola hepatica adalah kelompok Plathyhelminthes yang mempunyai daur hidup sebagai berikut ….
a. embrio-sporokist-mirasidium-redia-serkaria- metaserkaria
b. embrio-mirasidium-sporokist-redia-serkaria- metaserkaria
c. embrio-mirasidium-redia-serkaria-metaserkaria- sporokist
d. redia-embrio-serkaria-metaserkaria-sporokist- mirasidium
e. metaserkaria-embrio-redia-sporokist-mirasidium- serkaria

35. Ciri khas cacing Planaria adalah ….
a. mampu beradaptasi pada suatu kondisi lingkungan
b. dapat melakukan reproduksi generatif
c. mempunyai kemampuan daya regenerasi tinggi
d. masa reproduksi relatif sangat cepat
e. memiliki kait pada bagian kepalanya

36. Penyakit kaki gajah adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan oleh ….
a. tikus
b. nyamuk
c. siput
d. kecoa
e. lalat

37. Hospes perantara yang dapat menularkan penyakit Elephantiasis adalah serangga marga ….
a. aedes
b. culex
c. anopheles
d. glossina
e. mansonia

38. Larva cacing tambang memasuki tubuh manusia melalui telapak kaki dan dapat sampai ke usus halus menusia melalui ….
a. usus halus-lambung-trakea-paru-paru-aliran darah
b. aliran darah-paru-paru-trakea-lambung-usus halus
c. aliran darah-lambung-usus halus-paru-paru
d. trakea-lambung-usus halus-paru-paru
e. lambung-alairan darah-paru-paru-usus halus

39. Tubuh bersegmen, bulat memanjang, kepala dimulai dengan adanya suatu tonjolan, seluruh tubuh diliputi oleh rambut dan tiap segmen mempunyai sepasang parapodia, adalah ciri-ciri ….
a. olighochaeta
b. polychaeta
c. nematoda
d. cestoda
e. hirudinea

40. Binatang berikut ini termasuk golongan Annelida, kecuali ….
a. Lintah
b. Pacet
c. Cacing tanah
d. Cacing palolo
e. Cacing tambang

41. Filum berikut yang semua anggotanya bersifat triploblastik dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya adalah ….
a. filum porifera
b. filum annelida
c. filum coelenterata
d. filum plathyhelminthes
e. filum nemathelminthes

42. Kerang sering digolongkan ke dalam kelompok yang diberi nama yang berbeda karena menggunakan dasar ciri yang berbeda. Berikut ini adalah hubungan yang benar antara nama dan cirinya ….
a. Bivalvia, karena memiliki insang dua buah
b. Lamellabranchiata, karena insangnya pipih
c. Pelecypoda, karena kakinya berbentuk pipih
d. Bivalvia, karena memiliki kaki sepasang
e. Pelecypoda, karena kakinya berlapis-lapis

43. Lapisan cangkok Pelecypoda yang dapat menghasilkan mutiara ialah lapisan ….
a. prismatik
b. nakreas
c. mantel
d. periostrakum
e. umbo

44. Seorang siswa menemukan Arthropoda dengan ciri-ciri berikut:
 kaki jalan berjumlah lima pasang
 tubuh terdiri dari sefalotoraks dan abdomen
 antenna dua pasang  eksoskleton tersusun dari kitin
 bernapas dengan insang Hewan tersebut termasuk ke dalam kelas ….
a. Insecta
b. Crustacea
c. Arachnoidea
d. Myriapoda
e. Chilopoda

45. Berikut ini beberapa ciri-ciri Arthropoda:
1) kepala dada bersatu
2) bernapas hanya dengan trakea
3) memiliki kaki 4 pasang
4) hidup di darat dan air
5) memiliki antenna
Ciri-ciri yang dimiliki Arachnida adalah ….
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 5
e. 3, 4, dan 5

46. Anggota masyarakat lebah umumnya berkromosom diploid, misalnya ratu dan lebah pekerja. Tetapi terdapat juga yang haploid, misalnya lebah jantan. Individu haploid ini timbul karena peristiwa ….
a. pedogenesis
b. metagenesis
c. mutasi
d. konjugasi
e. parthenogenesis

47. Tubulus Malpighi pada serangga berfungsi sebagai alat ….
a. indera
b. pencernaan
c. pernapasan
d. ekskresi
e. peredaran darah

48. Serangga yang mengalami parthenogenesis dalam daur hidupnya adalah …
a. Rayap
b. Belalang
c. Capung
d. Semut
e. Kupu-kupu

49. Serangga bersayap dua, tipe mulut penghisap, metamorphosis sempurna, dan menjadi vektor demamberdarah, termasuk ke dalam ordo ….
a. Hemiptera
b. Homoptera
c. Neuropteran
d. Dipteral
e. Odonata

50. Diantara serangga-serangga di bawah ini yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorphosis secara sempurna adalah ….
a. lipas
b. wereng
c. kutu kepala
d. lalat rumah
e. capung

51. Ciri-ciri pada tabel yang dimiliki oleh Crustacea ditunjukkan oleh …. Jumlah kaki Alat pernapasan a. 3 pasang trakea
b. 5 pasang insang
c. 4 pasang paru-paru
d. > 5 pasang paru-paru buku
e. 3 pasang insang

52. Ciri-ciri serangga adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. tiga pasang kaki
b. tubuh terdiri atas kepala, dada, perut
c. sepasang mata faset
d. pernapasan melalui trakea
e. pada tiap ruas abdomen terdapat sepasang kaki

53. Perhatikan tabel Arthropoda berikut ini! No Tubuh Kaki Kepala Dada Sayap 1 terbagi banyak ruas yang sama setiap ruas ada satu pasang terlihat jelas tidak ada tidak ada 2 terbagi menjadi 2 bagian 4 pasang menjad i satu dengan dada menja di satu dengan kepala tidak ada 3 terbagi menjadi 3 bagian 3 pasang jelas terlihat ada 3 ruas ada 4 terbagi menjadi 2 bagian terdap at pada setiap ruas menjad i satu dengan dada menja di satu dengan kepala tidak ada Ciri-ciri Arachnoidea dan insecta secara berurutan ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4

54. Kelas-kelas hewan di bawah ini termasuk filum Arthropoda, kecuali ….
a. Crustacea
b. Myriapoda
c. Schapopoda
d. Arachnoidea
e. Hexapoda

55. Seekor hewan berbentuk bulat tubuhnya penuh dengan duri yang panjang, simetri radial, hidup di laut, maka hewan tersebut termasuk ke dalam kelas ….
a. Ophiuroidea
b. Echinoidea
c. Asteroidea
d. Crinoidea
e. Holothuroidea

56. Fungsi ampula pada Echinodermata adalah sebagai ….
a. alat reproduksi seksual
b. saluran makanan dan ekskresi
c. alat gerak dan saluran air
d. alat ekskresi dan respirasi
e. alat gerak dan melekatkan diri

57. Pergerakan hewan Echinodermata dilakukan oleh ….
a. sistem gastrovaskuler
b. sistem amburakral
c. tentakel
d. pseudopodia
e. gastropoda

58. Yang merupakan cirri dari hewan yang termasuk Chordata adalah ….
a. tubuh radial simetris
b. bernapas dengan paru-paru
c. mempunyai tali sumbu tubuh
d. peredaran darahnya terbuka
e. endoskeleton dari tulang keras

59. Vertebrata disebut juga Craniata, sebab …
a. memiliki vertebrae
b. bernapas dengan insang
c. hidup di laut dan di darat
d. bernapas dengan paru-paru
e. mempunyai tulang tengkorak

60. Exoskeleton ikan berupa ….
a. sirip punggung
b. sirip dada
c. linea lateralis
d. sirip ekor
e. sisik

61. Hewan berikut termasuk homoitherm, kecuali ….
a. Paus
b. Tokek
c. Unta
d. Pinguin
e. Burung unta

62. Persamaan antara Aves dengan Mamalia adalah ….
a. bertelur
b. beranak
c. homoitherm
d. poikilotherm
e. menyusui anaknya

63. Fungsi kulit yang hanya dijumpai pada Katak adalah ….
a. sebagai alat ekskresi
b. membantu respirasi
c. menjaga stabilitas tubuh
d. melindungi organ di dalamnya
e. melindungi diri dari benturan mekanik

64. Vertebrata yang mempunyai jantung dengan satu bilik dan satu serambi adalah ….
a. Aves
b. Amphibia
c. Reptilia
d. Pisces
e. Mammalia

65. Fertilisasi eksternal dijumpai pada ….
a. Reptilia – Aves
b. Amphibia – Aves
c. Osteichthyes – Aves
d. Osteichthyes – Amphibia
e. Mammalia – Amphibia

66. Mimikri pada Bunglon berarti ….
a. memutuskan ekor
b. mengeluarkan bau busuk
c. melarikan diri dari musuh
d. menunjukkan sikap mengancam
e. mencoba menyerupai warna sekitar

67. Paus termasuk Mammalia, sebab ….
a. vivipar
b. homoitherm
c. menyusui anaknya
d. mempunyai vertebrae
e. bernapas dengan paru-paru

68. Alat respirasi Buaya yang hidup di air adalah ….
a. insang
b. paru-paru
c. insang dan kulit
d. kulit dan kloaka
e. insang dan paru-paru

69. Pada saat menetas berudu bernapas dengan ….
a. kulit
b. pulmo
c. insang luar
d. insang dalam
e. iulit dan pulmo

70. Gigi seri yang terus memanjang ditemukan pada ….
a. carnivora
b. insectivora
c. herbivora
d. rodentia
e. omnivora

Tulislah B jika pernyataan di bawah ini Benar dan S jika salah
serta berikan alasannya!
 1. Semua spesies anggota Filum Porifera diploblastik, memiliki jaringan yang sesungguhnya.
 2. Eksoskeleton hanya dijumpai pada hewan dari Filum Mollusca.
 3. Sistem pembuluh air pada Echinodermata berfungsi dalam lokomosi, makan dan pertukaran gas.
 4. Pada umumnya insekta memiliki tiga pasang anggota tubuh, lebih dari dua pasang sayap, beradaptasi pada kehidupan di darat dan air.
 5. Reptilia meliputi hewan tetrapoda akuatik dengan kulit bersisik, bernafas dengan paru-paru, bertelur atau melahirkan anak.
ESSAY
 1. Mengapa cacing Planaria dapat digunakan sebagai indicator biologis?
 2. Bagaimana cacing hati (Fasciola hepatica) dapat mencapai hati makhluk hidup? Jelaskan!
 3. Sebutkan beberapa perbedaan antara cacing Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda!
 4. Sebutkan beberapa jenis cacing Nemathelminthes yang merugikan manusia!
 5. Cangkang pada kerang terdiri atas beberapa lapisan, coba Anda sebutkan dan jelaskan!
 6. Apa saja ciri-ciri dari binatang Echinodermata?
 7. Ada berapa macam tipe mulut Insekta, jelaskan dan berilah contohnya!
 8. Ada berapa macam jenis ikan, sebutkan dan jelaskan serta berilah contohnya!
 9. Mengapa ikan paus dan lumba-lumba dimasukkan dalam kelas Mamalia, bukan kelas Pisces?
 10. Menurut pendapat kamu sebagian besar hewan memiliki habitat di darat ataukah di laut? Jelaskan alasannya!
 11. Mengapa cacing tidak diklasifikasikan ke adalam satu filum, melainkan menjadi tiga filum, jelaskan!
 12. Ciri-ciri apa sajakah yang digunakan untuk mengklasifikasikan Coelenterata ke dalam kelas-kelas tertentu?
 13. Berikan contoh-contoh mollusca yang hidup di darat dan contoh-contoh mollusca yang hidup di air! Sebutkan perbedaan antara mollusca yang hidup di darat dengan yang hidup di air mengenai alat pernafasannya dan cara pembuahannya!
 14. Buatlah tabel perbedaan antara Crustacea, Arachnoidea, Myriapoda dan Insecta mengenai tubuh, kaki, sayap, kepala dan thoraknya!
 15. Hewan Porifera mempunyai 3 tipe saluran air, sebutkan dan jelaskan
D Jodohkan
 1. Diploblastik
 2. Simentris radial
 3. Flame cell
 4. Radula
 5. Endotermik
PILIHAN
A. Asteroidea
B. Annelida
C. Serangga
D. Gastropoda
E. Poriifera
F. Planaria
G. Mammalia
H. Amphibia

No comments:

Support web ini

BEST ARTIKEL